[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Ἱστοσελίς: http://www.ecclesia.gr

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καρπός τῆς ἀποστολικῆς δράσεως, ἰδίως τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (Πράξ. ιζ΄, 15-16, Θεσ. γ΄, 1), ἀπό τῶν πρώτων ἤδη μ.Χ. αἰώνων ἤρχισεν αὐξανομένη καί προοδεύουσα ἐν τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ, ἀναδείξασα πλῆθος μαρτύρων καί ὁσίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπό τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ η΄ αἰῶνος ὑπήχθη ὁριστικῶς ὑπό τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν προστασίαν καί πνευματικήν καθοδήγησιν οὗτινος κατά τήν περίοδον τῆς Φραγκοκρατίας, ὅσον καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Τουρκοκρατίας, μεγίστας προσήνεγκεν ὑπηρεσίας εἰς τήν διατήρησιν τῆς ὀρθοδόξου καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐν τοῖς δυσχειμέροις ἐκείνοις χρόνοις καί εἰς τόν ἐθνικόν ἀγῶνα διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Γένους, μέ ἑκατόμβας Ἐθνομαρτύρων καί Ἱερομαρτύρων ἀγωνιστῶν.

Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ νεοσυστάτου ἑλληνικοῦ Κράτους, τήν 29ην Ἰουνίου 1850, δι’ ἐκδόσεως Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀνεκήρυξε τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τήν ὁποίαν προσηρτήθησαν σταδιακῶς διά τῆς ἀπό Ἰουλίου 1866 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως αἱ ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι τῶν Ἰονίων νήσων, διά δέ τῆς ἀπό Μαΐου 1882 ὁμοίας τοιαύτης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως, αἱ ἐν Θεσσαλίᾳ Ἐπαρχίαι (πλήν τῆς Ἐλασσῶνος) καί ἡ τοιαύτη τῆς Ἄρτης.

Τέλος, τό ἔτος 1928 διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως ἀνετέθη ἐπιτροπικῶς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἡ διοίκησις καί τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, Θράκῃ, Ἠπείρῳ καί νήσοις τοῦ Αἰγαίου Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν καλουμένων «Νέων Χωρῶν».

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπολαμβάνουσα τῆς προστασίας τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος 1975-1986), διοικεῖται συμφώνως πρός τόν ἰσχύοντα Καταστατικόν Χάρτην (Ν. 590/1977) ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Α΄. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Γραφεῖα: Ταχ. διεύθυνσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι.

Συγκρότησις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου:

Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος.

Μέλη: οἱ Σεβ. Μητροπολῖται:

† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος.
† Ὁ Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.
† Ὁ Νέας Σμύρνης κ. Συμεών.
† Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος.
† Ὁ Θήρας, Ἀμοργῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος.
† Ὁ Δράμας κ. Παῦλος.
† Ὁ Σισανίου καίο Σιατίστης κ. Παῦλος.
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.
† Ὁ Χίου κ. Μᾶρκος.
† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.
Ἀρχιγραμματεύς: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, τηλ. 210-72.72.202. Fax +30-210-72.72.210.
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μακαριωτάτου: Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς, τηλ. +30-210-72.72.204, +30-210-72.72.216, Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης. E-mail: contact@ecclesia.gr

ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ (2011-2015)

Πρός μελέτην καί ἐπεξεργασίαν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῶν συνελεύσεων τῆς Ι.Σ.Ι., ὡς καί πρός ὑποβοήθησιν τοῦ ἐν γένει ἔργου τῆς Δ.Ι.Σ., καί ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, συνιστῶνται αἱ ἀκόλουθοι Συνοδικαί Ἐπιτροπαί (Σ.Ε.), ἔχουσαι γνωμοδοτικήν ἁρμοδιότητα (ν. 590/1977, ἀρ. 10).

A΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος.
Μέλη• 1.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός¬. 2.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Ἀναπληρωταί• 1.– Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος. 2. – Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος.
Γραμματεύς• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Εἰδικός Ἐπιστημονικός Σύμβουλος Ἐπικοινωνίας, Ἐνημερώσεως καί Παιδείας: κ. Ἀλέξανδρος Κατ¬σιάρας, τηλ. 210-72.72.266.

1. Συνοδικαί Ὑπηρεσίαι

1.– Α΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, τηλ. 210-72.72.205.
2.– Β΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος: Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Κάρμας, τηλ. 210-72.72.206.
3.– Γραμματεύς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ: Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης, τηλ. 210-72.72.207 καί 208.
4.– Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας: Ἀρχιμ. Πατρίκιος Καλεώδης, τηλ. 210-72.72.272, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μπουρλῆς, τηλ. 210-7272.217.
5.– Διεύθυνσις Προσωπικοῦ: Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, τηλ. 210-72.72.219.
6.– Γραφεῖον Συντονισμοῦ Ὑποθέσεων: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Παρασκευᾶκος, τηλ. 210-72.72.218. Ἀρχιμ. Γεράσιμος Καραμολέγκος, 210-72.72.232.
7.–Γραφεῖον Κωδίκων: Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μπουρλῆς, τηλ. 210-72.72.217. Γραμματεύς Κωδικογράφος• Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος.
8.– Γραφεῖον Ἀρχείου: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210-72.72.212-214-215.
9.– Γραφεῖον Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, Πρωτ. Δημήτριος Κουντούρης, τηλ. 210-72.72.281 - Fax 210-72.72.280.
10.– Νομική Ὑπηρεσία: Εἰδικός Νομικός Σύμβουλος• κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, τηλ. 210-7272.279, 6936.171.504, Fax 210-7272.227. Δικηγόρος• κα. Αἰκατερίνη Καραμπίνη, τηλ. 210-72.72.952.
11.– Γραφεῖον Ἐπικυρώσεων: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-72.72.213, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, τηλ. 210-72.72.212 καί Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης, τηλ. 210-7272.213.
12.– Γραφεῖον Τύπου• κ. Γεώργιος Βασιλείου, 210-72.72.239, Fax 210-72.72.231, κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, κ. Μαρία Χατζηπροκοπίου, τηλ. 210-72.72.235, κ. Μαρία Πάλλη, τηλ. 210-72.72.235 καί κ. Χρῆστος Μπόνης.
13.– Συνεργάται Σ.Ἐ. Ἀρχιγραμματείας: κ. Εὐαγγελία Χατζηφώτη, τηλ. 210-72.72.234, κ. Γεώργιος Αἰγινήτης, τηλ. 210-7272.261.
14. – Γραφεῖον Η/Υ• κ. Ἰωάννης Τσούνης, τηλ. 210-72.72.221, κ. Εὐάγγελος Πάσσαρης, τηλ. 210-72.72.222, κ. Γεώργιος Στολίγκας, τηλ. 210-72.72.223 καί δίς Εὐγενία Μπίλια.
15.– Γραφεῖον Φωτοτυπικῶν Μηχανημάτων• κ. Βασίλειος Σώρρας, κ. Γεώργιος Σώρρας, τηλ. 210-7272.225.
16.– Εὐτρεπίστριαι: κ. Ἀλεξάνδρα Λυμαράκη καί κ. Ἀντωνία Καρποντίνη, τηλ. 210-72.72.226.
17.– Θυρωρoί: κ. Παναγιώτης Μπαζιώτης, κ. Γεώργιος Θεμελῆς, τηλ. 210-72.72.230.

2. Ἐκκλησιαστικά Συνοδικά Δικαστήρια

α) Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον. Βάσει τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 5383/1932 τό Πρωτοβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον, συγκροτεῖται ἐκ τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Προέδρου καί ἐκ τῶν λοιπῶν 11 Συνοδικῶν μελῶν.
β) Δευτεροβάθμιον δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον. Τοῦτο συγκροτεῖται βάσει τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Ν. 5383/32 καί προεδρεύεται ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. (βλ. Γ. Λιλαίου, ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 1985, σελ. 78). Γραμματεύς• Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
γ) Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς καί Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον. Βάσει τῶν ἄρθρων 13 καί 14 τοῦ Ν. 5383/1932. Πρόεδρος• ¨Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Μέλη• Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: 1) Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. 2) Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. 3) Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 4) Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Ἀναπληρωματικόν Μέλος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος.
δ) Δευτεροβάθμιον διά Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς καί Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος• Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Μέλη• Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται: 1) Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. 2) Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. 3) Δράμας κ. Παῦλος.) 4) Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος. 5) Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. Ἀναπληρωματικόν Μέλος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Γραμματεύς Ἐκκλησιαστικῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης. τηλ. 210-7272.228. Συνεργάτης: κ. Σεβαστιανός Κουσούτης, τηλ. 210-72.72.211.

3. Ὑπηρεσιακά Συμβούλια

α) Ἀνώτατον Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.).
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. Μέλη: 1) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός Δ/ντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. 3) ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Γεν. Δ/ντής Ε.Κ.Υ.Ο. 4) Ἀρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας, Δ/ντής τῆς Δ/νσεως Προσωπικοῦ τῆς Ἱ. Συνόδου. 5) κ. Γεώργιος-Σταῦρος Κούρτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἐ.τ. 6) κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Ἀναπληρωταί: 1) Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, Α΄Γραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) Ἀρχιμ. Κάλλιστος Ροδόπουλος, Δ/ντής παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει τῆς Α.Δ. 3) κ. Διονύσιος ΣΤαθόπουλος, Δ/ντής Δ/σεως Ε.Κ.Υ.Ο.. 4) κα Εὐαγγελία Δουρίδα, Ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. 5) κ. Ἀριστείδης Μπάκος, Σύμβουλος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ἔ.τ. 6) κ. Εἰρήνη Λιγνοῦ, ὑπάλληλος Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Γραμματεύς: κ. Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης, Γραμματεύς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Τσούτσου, ὑπαλλήλου Ἱ. Συνόδου.
β) Τριμελές Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ὑπαλλήλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν.
Πρόεδρος:¬ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου. Μέλη• 1) Πρωτοπρ. Λεωνίδης Ψαριανός, ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας. 2) κ. Γεώργιος Σώρρας, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. Ἀναπληρωταί: 1) κ. Παναγιώτα Καραμπίνη, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου. 2) κ. Παναγιώτης Γαννόπουλος, ὑπάλληλος Ἱ. Συνόδου.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Κολιόπουλος, Γραμματεύς Ἱ. Συνόδου, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Χριστοφόρου Ζαρκάδα, ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. Συνόδου.
γ) Τριμελές Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον Ὑπαλλήλων Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου. Μέλη: 1) κ. Ἰωάννης Τσούνης, ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου. 2) κ. Ἰωάννης Τσέλιος, ὑπάλληλος τῆς Ἱ.Μ. Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμητοῦ. Ἀναπληρωταί: 1) κ. Θεόδωρος Φερεντῖνος, ὑπάλληλος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. 2) κ. Βασίλειος Ντάγκαλος, ὑπάλληλος Ἱ.Μ. Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων.
Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, Γραμματεύς Ἱ. Συνόδου, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ κ. Βασιλείου Σώρρα, ὑπαλλήλου αὐτῆς.

4. Ἱστορικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

(Κανονισμός 248/2013, ΦΕΚ Α΄ / 286/30.12.2013 «Περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας
Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»)

Τό Ἱστορικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ὡς Συνοδική Ὑπηρεσία παρά τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Διευθυντής• κ. Βασίλειος Τζέρπος, Δρ.Θ. (τηλ. καί fax 213-0234.484). Συνεργάται• κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος, ΜΘ, κ. Φώτιος Παπαγεωργίου, ΜΘ, κ. Γεώργιος Ἀγγελόπουλος. Τηλ. 213-0235.720, 210-7243.744. Εὐτρεπίστρια• Μαρία Λυμαράκη.
Ταχ. Διεύθυνσις• Δεινοκράτους 68, Ἀθῆναι, Τ.Κ. 115 21. E-mail: iaee@ecclesia.gr

5. Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εἰς τό ἰσόγειον τοῦ κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου λειτουργεῖ ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετ’ Ἀναγνωστηρίου. Λει¬τουργεῖ ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν τῆς Σ.Ε. ἐπί τῆς Ἀρχιγραμματείας καί ὑπό τήν ἐπίβλεψιν Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποίας ἡ σύνθεσις ἔχει ὡς ἀκολούθως: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Μέλη: 1) Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου. 2) Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος, Α΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος Ἱ. Συνόδου. 3) κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου. 4) κ. Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης. Εἰσηγητής• κ. Ἐμμανουήλ Μελινός.
Διευθυντής: κ. Ἐμμανουήλ Μελινός, τηλ. 210-72.72.249. Συνεργάτης• κ. Γεώργιος Τσοῦτσος, τηλ. 210-72.72.258.

B΄. Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος. 4. Πρωτοπρ. Θωμᾶς Συνοδινός. 5. Καθηγ. κ. Νικόλαος Γκιολές. 6. κ. Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. 4. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ὀλυμπίου. 5. κ. Γεώργιος Ναούμ. 6. κ. Ἰωάννα Στουφῆ. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Καλογερόπουλος, τηλ. 210-7272.214.

Γ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. 4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 5. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδᾶς. 6. Καθηγ. κ. Σπυρίδων Τρωϊάνος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος. 3. Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς. 4. Καθηγ. κ. Νικόλαος Ξεξάκης. 5. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Κολλιόπουλος. Τηλ. 210-7272.229.

Δ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας Λατρείας καί τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ. 4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος. 5. Πρωτοπρ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. 6. Καθηγ. κ.¬ Γεώργιος Φίλιας¬.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων. 4. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Καραμολέγκος. 5. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 6. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης, τηλ. 210-72.72.245. E-mail: latriapimantiki@ yahoo.gr
Ὑποεπιτροπή Ἐκδόσεως ΔΙΠΤΥΧΩΝ (2016) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. Μέλη: 1. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Θεοχάρης. 2. Ἀρχιμ. Μάξιμος Ματθαῖος. 3. Καθηγ. κ. Ἀχιλλεύς Χαλδαιάκης. 4. κ. Εὐάγγελος Καρακοβούνης.
Ἐπιμεληταί: Ἀρχιμ. Πλάτων Κρικρῆς (Γραμματεύς), Τηλ. 210-72.72.204, κ. Διονύσιος Μπιλάλης Ἀνατολικιώτης (Τυπικολογικόν μέρος), Ε-mail: diptyxa@yahoo.gr.

Ε΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ Βίου

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. 4. Ἀρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός. 5. Μοναχή Εὐπραξία Μπακαούκα (Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Βαγίων Βοιωτίας). 6. Καθηγ. κ. Ἀθανάσιος Γλάρος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας κ. Χρυσόστομος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος. 4. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς (Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ). 5. Μοναχή Ἰουλιανή Ρηγοπούλου (Ἡγουμένη Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κεχροβουνίου Τήνου). 6. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπούμης. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, τηλ. 210-72.72.220.

ΣΤ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος. 4. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός. 5. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης. 6. κ. Ἠλίας Λιαμῆς.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος. 4. Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Ζαμπέλης. 5. Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Βλαβιανός. 6. κ. Νεκτάριος Κουκουβῖνος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης, τηλ. 72.72.233. E-mail: archpolyk@yahoo.gr
Ὑποεπιτροπή Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων: Πρόεδρος• κ. Ἠλίας Λιαμῆς (Δρ.Θ., Μουσικοπαιδαγωγός). Μέλη: κ. Χρυσούλα Τσιμούρη (Καλλιτεχνική Διεύθυνσις Ἐπιτροπῆς), κ. Γεώργιος Βούκανος (Διεύθυνσις Καλλιτεχνικοῦ Προγραμματισμοῦ), κ. Βασίλειος Κατσουρός (Διεύθυνσις Παραγωγῶν).
Ὑποεπιτροπή 3ου τέκνου: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων. Μέλη• 1. Πρωτοπρ. Διονύσιος Χαριτούδης, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως. 2. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Δίγκας, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. 3. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Σαββόπουλος, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 4. Πρωτοπρ. Στέφανος Τρασανίδης, ἐκπρόσωπος Ἱ.Μ. Ξάνθης. 5. κ. Δημήτριος Τίκας, Διευθυντής Οἰκονομικῶν Ε.Κ.Υ.Ο. 6. κ. Ἰωάννης Ναυπλιώτης, Πρόεδρος τῆς Μ.Κ.Ο. «Θεόφιλος». Γραμματεύς• Πρεσβ. Βασίλειος Λεοντιάδης, τηλ. 25410-22505. Fax: 25410-25581.

Ζ΄. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Διορθοδόξων καί τῶν Διαχριστιανικῶν Σχέσεων

Συνοδικός Σύνδεσμος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών.
Μέλη: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. 4. ῾Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης. 5. Καθηγ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. 6. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος.
Ἀναπληρωταί: 1. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. 2. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας. 3. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. 4. Καθηγ. κ. Χρῆστος Βούλγαρης. 5. Καθηγ. κ. Στυλιανός Τσομπανίδης. 6. κα Μαρίνα Κολαβοπούλου. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Δ. Σωτηριάδης, τηλ. 210-72.72.312, Fax: 72.72.262, e-mail: intortho@ gmail.com καί ignatios.sotiriadis@ecclesia.gr
Τομεύς Διορθοδόξων Σχέσεων: α) Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Χερουβείμ Μουστάκας (τηλ. 210-72.72.985, e-mail: moustakas@ecclesia.gr). β) Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου καί Ἀλβανίας: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετρᾶκος (τηλ. 210-72.72.356). γ) Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολωνίας καί Τσεχίας καί Σλοβακίας: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης, τηλ. 210-72.72.263, e-mail:epapamikroulis@ecclesia.gr
Τομεύς Διaχριστιανικῶν Σχέσεων: Διμερεῖς σχέσεις μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῶν Παλαιοκαθολικῶν ὡς καί τῶν Προχαλκηδονίων: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης (τηλ. 210.72.72.263, e-mail: epapamikroulis@ecclesia.gr). Διμερεῖς σχέσεις μετά τῶν Ἀγγλικανῶν καί ἄλλων ἑτεροδόξων Ὁμολογιῶν: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετρᾶκος, τηλ. 210-7272.257.
Σχέσεις μετά τοῦ Παγκοσμίου καί Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν: ἡ Συνεργάτις τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἀγγελική Ἀντωνιάδη (τηλ. 210-72.72.265, e-mail: aggantoniadi@ecclesia.gr).
Τομεύς Σχέσεων μεθ’ ἑτέρων Θρησκειῶν, Διαθρησκειακαί σχέσεις καί διάλογοι: ὁ Συνεργάτης τῆς Σ.Ἐ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαμικρούλης (τηλ. 210-7272.264, e-mail: epapamikrou¬lis@ecclesia.gr).
Τομεύς Ὑποτροφιῶν: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης, Γραμματεύς Ὑποεπιτροπῆς Ὑποτροφιῶν, Συνεργάτης Σ.Ἐ., τηλ. 210-7272.264, e-mail: ikaramouzis@ecclesia.gr
Τομεύς παρακολουθήσεως τοῦ διεθνοῦς ἐκκλησιαστικοῦ τύπου, διαδικτύου, ἀλληλογραφίας καί μεταφράσεω

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή