Ἐπιστροφή
 

Θεολογικαὶ καὶ διάφοροι μελέται

Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου: Ὁ Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὸ Πηδάλιο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας
Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου: Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ.
Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου (Κατερέλου) Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;
Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου (Κατερέλου) Τό κείμενο τῆς Ραβέννας καί ἡ θέση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιά τό Πρωτεῖο
Primus sine paribus: Ἁπάντησις εἰς τὸ περὶ πρωτείου κείμενον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΚΟΡΕᾼ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ὑπὸ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου. Πατριαρχικὴ Βιβλιοθήκη 3/3/2011
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 1928 Ὑπό Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου
Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, κατά τήν Διεθνῆ Συνάντησιν τοῦ 9ου Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῶν Εὐρωπαίων Δημοκρατῶν (21/10/2005).
Ἀπολυτίκια Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ποιήματα Μητροπολίτου Πέργης Εὐαγγέλου Γαλάνη. Ἐπὶ τῇ Ἀνακομιδῇ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων αὐτῶν ἐκ Ρώμης εἰς Κωνσταντινούπολιν (27 Νοεμβρίου 2004).
Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή – 550 χρόνια
Διαμάχη μεταξύ Φαναρίου καί Ἀθηνῶν, ἕνα πρόβλημα ἀνύπαρκτο καί σοβαρό. Ἀρχιμ. Βασιλείου,Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους.
Η μνημόνευσις του ονόματος του Επισκόπου κατά την Θείαν Λειτουργίαν
Ὁ Πατριάρχης Δημήτριος ὅπως τόν ἔζησα", ὑπό Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.