[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσφώνησις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας
κ. Κωνσταντίνου
πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα
τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον
ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ
ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ
(11 Ἰουνίου 2017)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Ἡ σημερινή ἐπέτειος τοῦ ὀνόματός Σας, εἰκοστή ἕκτη εἰς τήν σειράν ἐτῶν ἐπιτυχημένης, ἀγωνιστικῆς, πρωτοπόρου καί ἀποτελεσματικῆς Πατριαρχίας προβάλλει ὡς ροδοδάκτυλος Ἠώς διαλύουσα τά σκότη καί τά ἐρέβη ὅπου αὐτά προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν τήν δαιμονική παρουσία τους. Ἡ σορεία τῶν γεγονότων καί τῶν ἐπιτευγμάτων μέ κορωνίδα τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζουν καί ἐνισχύουν κάθε ἀναγεννητική προσπάθεια ἐξυψωτική τῆς μελλοντικῆς προόδου καί πρωτοπορείας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. Δίδουν θάρρος καί αἰσιοδοξία παρά τίς ἀντίξοες περιστάσεις καί τά τρικυμιώδη κύματα, παρά τίς ἀπαισιόδοξες προβλέψεις καί ἡ Ἀργώ, τό καράβι τῶν ἐλπίδων μας, χάρις εἰς τόν πεπειραμένο πηδαλιοῦχο, πιστεύουμε ὅτι πάντα θά ὁδηγῆται σέ λιμένα σωτηρίας.

Θά μιλήσουμε γιά πολλά χρόνια γύρω στά ἐπιτεύγματα τῆς ὅλης σταδιοδρομίας Σας ἀπό τήν ἐποχή πού ἐλάβατε τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης μέχρι σήμερα μέ κέντρο τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, προνόμιο πού Σᾶς ἐχάρισε ὁ Θεός ὡς ἐπιβράβευση τῆς πολύπλευρης πνευματικῆς Σας πορείας.

Πολλοί ἐπεχείρησαν, ἔχοντες κρυφόν πόθον, νά προβληθοῦν καί νά οἰκειοποιηθοῦν ὅσα μέ τόσον ζῆλον, τόση προσπάθεια, «ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις» κατορθώσατε νά φέρετε εἰς πέρας. Ἡ ἐμβέλεια τῆς ἰσχύος Σας ἔτρεψε πολλούς εἰς φυγήν πρός ὄφελος ἐπιτυχίαν, ἐπιβράβευσιν καί ἐπικράτησιν τοῦ Σεπτοῦ καί αἰωνοβίου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μιά ὀνοματική ἑορτή καθίσταται γεγονός πολυδιάστατον ὅταν τό τιμώμενον πρόσωπον ἔχει εἰς τό ἐνεργητικόν του σωρείαν πράξεων θετικῶν πού τό συνδέουν μέ τόν θεσμόν τοῦ ὁποίου προΐσταται καί τήν Ἱστορία ἐπέκεινα τόπου καί χρόνου. Μέ αὐτά τά δεδομένα ἑορτάζει σήμερα ὁ σεβαστός ποδηγέτης τῆς Οἰκουμενικῆς ταύτης Καθέδρας σεπτός Πατριάρχης μας.

Δέν θά ἀπαριθμήσουμε καί πάλι τά ἐπιτεύγματα, δέν θά ἐπαναλάβουμε νά ἐπαινέσουμε τήν σύνεση, τήν ὑπομονή καί ἐπιμονή Του ὥστε τό σεπτόν Κέντρον τοῦ ὁποίου προΐσταται νά δίδει πανταχοῦ καί πάντοτε ἕνα ζωντανό καί διαρκές παρόν ἀσχέτως πρός τάς ἑκάστοτε συνθῆκας καί περιστάσεις.

Σήμερα ὅλως ἰδιαιτέρως θά Τοῦ εὐχηθοῦμε ὅλοι, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ νά εἶναι πολλά γόνιμα καί καρποφόρα, ὅπως πάντοτε, τά ἔτη τῆς Πατριαρχίας Του, γιά τό καλό τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας μας καί τοῦ Γένους μέσα σ᾿ ἕνα κόσμο πού διαρκῶς θά βελτιώνεται, σ᾿ ἕνα κόσμο πού θά παύσουν τά μίση καί οἱ ἀλληλοσπαραγμοί καί θά βασιλεύει ἡ παγκόσμια εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καί ὁ ἀλληλοσεβασμός, χωρίς συνδιασμούς καί συγκερασμούς ἐθνοτικούς ἤ θρησκευτικούς μέ σκοπό τήν ἀνάδειξη μιᾶς πανανθρώπινης καί διαχρονικῆς ἱεραρχήσεως ἑνός ἀνωτέρου πνευματικά πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά ὑποτάσσει τήν ὕλη στό πνεῦμα καί θά ἐξυψώνεται πάνω ἀπό κάθε ἀντίρροπη δύναμη γιατί θά πηγάζει ἀπό τόν Θεό, θά ταυτίζεται μέ τό «κατ᾿ εἰκόνα» καί ὁ ἄνθρωπος δέν θά εἶναι ἕρμαιο- τῶν παιγνιδιῶν τῆς μοίρας, οὔτε θά κυριαρχεῖται μόνο ἀπό τήν ὀξύτητα τοῦ νοῦ ἀλλά ἰδιαιτέρως ἀπό τήν ὀξύτητα τοῦ πνεύματος γιατί τό πνεῦμα παραπέμπει στήν ἔννοια τοῦ χαρίσματος. Τότε ὁ ἄνθρωπος μέσα σέ ἄνεμο ἀληθινῆς ἐλευθερίας θά ξαναβρῇ τό χαμένο του πρόσωπο, θά ξελαφρώσει ἀπό τό ἐντός του ἀπύθμενο κενό καί μεταμορφωμένος θά ὁδηγηθεῖ στή λύτρωση.

Μέ αὐτό τό πνεῦμα ἐκφράζουμε τά πιό βαθειά αἰσθήματα τῆς Ἱεραρχίας πού Σᾶς περιβάλλει καί τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναμένει πάντοτε ἕνα λόγο ἀπό τό ἅγιο στόμα Σας.

Πολλά τά ἔτη Σας Παναγιώτατε!