[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Πορφυρίου εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (28 Ἰουλίου 2019)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή


                                                          *          *          *

Ὁσιολογιώτατε καί ἀγαπητέ κατά πνεῦμα υἱέ π. Πορφύριε,

Ἡ παροῦσα ἡμέρα εἶναι διά σέ μεγάλη καί ἱερά, διότι ἀξιοῦσαι νά λάβῃς διά τῶν χειρῶν τῆς ἡμῶν Μετριότητος τιμητικόν ὀφφίκιον καί ὑψηλήν εὐθύνην, ἀνυψούμενος εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ πανσέπτου ἅμα καί μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Ἐπιβραβεύομεν τοιουτοτρόπως τήν προθυμίαν μεθ᾿ ἧς προσέρχεσαι τά τελευταῖα ἔτη εἰς τό Ἱερόν ἡμῶν Κέντρον εἰς διακονίαν, ὅταν τοῦτο σέ χρειάζεται, ἀσφαλῶς τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἡγουμένου σου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμεν, ἀλλά τιμῶμεν καί τήν σοβαρότητα καί τήν σεμνότητα, τήν ἱεροπρέπειαν καί τήν ὑπευθυνότητα, μεθ᾿ ὧν ἐκπληροῖς τά ἑκάστοτε ἀνατιθέμενά σοι καθήκοντα. Ἀκόμη, ἡ ἁρμονική συνύπαρξις καί συνεργασία σου μετά τῶν προσφιλῶν τῇ πατρότητι ἡμῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς δέν διαφεύγει τήν προσοχήν τοῦ Ἡγουμένου τοῦ μεγάλου τούτου Μοναστηρίου ἡμῶν.
Θά ἠδυνάμεθα εὐρύτερον νά εἴπωμεν ὅτι τιμῶμεν διά τῆς προαγωγῆς σου τήν ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίαν ἐξ ἧς προέρχεσαι, προσφιλῆ ἀναδενδράδα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί εἰδικώτερον τάς ἐν αὐτῇ Ἱεράς Μονάς, καταγώγια ἁγιότητος καί πνευματικότητος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν δώσει εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ διά μέσου τῶν αἰώνων σπουδαίους Ἱεράρχας, καί λοιπούς λειτουργούς τοῦ θυσιαστηρίου καί τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης καί διακόνους εἰς τό γεώργιον αὐτῆς.
Μεταξύ αὐτῶν εὐλογοῦμεν ἰδιαιτέρως τάς καθ᾿ ἡμᾶς Πατριαρχικάς καί Σταυροπηγιακάς Μονάς τῆς Νήσου, ἐπί τῶν ὁποίων «διατηροῦνται ἀπαραμείωτα τά κανονικά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», κατά τά παλαιά Σιγίλλια καί τήν Πατριαρχικήν βούλησιν, ἐνῶ ἡ διοίκησις, ἡ διαχείρισις καί ὁ ἔλεγχος ἐπ᾿ αὐτῶν ἀσκεῖται 
ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, κατά τόν Καταστατικόν Χάρτην τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας. Εἰς μίαν τοιαύτην ἡμετέραν Μονήν ἀνήκεις καί σύ, Ὁσιολογιώτατε, ἡ ὁποία ἀναπτύσσει εὐρύ κοινωνικόν ἔργον καί σεμνύνεται διότι ἔχει ὕπατον προστάτην καί ἐπίσκοπον αὐτῆς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην.
Λοιπόν, ἀγαπητέ ἅγιε Ἀρχιμανδρῖτα, ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί συνέχιζε τήν σεμνοπρεπῆ διακονίαν σου ἔν τε τῇ Μονῇ τῆς μετανοίας σου καί, ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν, καί εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐνταῦθα, ἐπισπώμενος τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καί δοξάζων ἐν παντί καί πάντοτε τό ὑπερύμνητον ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἄξιος!