[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν συνάντησιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις μέ τήν Νεολαίαν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας (Φανάριον, 24 Δεκεμβρίου 2019)

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή


* * *

Ἀγαπητοί νέοι καί νέες, μέλη τῆς Ρωμαίϊκης Νεολαίας στήν Πόλη μας,

Σέ χριστουγεννιάτικη ἀτμόσφαιρα καί μέ γιορτινή διάθεση, ὁ Πατριάρχης σας σᾶς καλωσορίζει στό Σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά νά ἀνταλλάξουμε πρόσωπον πρός πρόσωπον εὐχές, γιά νά ψάλλουμε καί νά ἀκούσουμε τά Κάλαντα, γιά νά ἀναπτερωθοῦν οἱ ἐλπίδες μας γιά τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας. Στίς γιορτές συμπυκνώνεται ἡ ζωή, ἡρεμοῦν οἱ αἰσθήσεις, ἀποκαλύπτεται τό βάθος τῆς πραγματικότητος, μιλοῦν οἱ καρδιές, γλυκαίνουν τά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων, ἀνοίγει ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ. Ἀληθινή γιορτή εἶναι κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο ἀπό ἐλεύθερο χρόνο, ἀπό ξεκούραση καί διασκέδαση. Στήν παράδοσή μας, ἡ γιορτή ἦταν συνδεδεμένη ἄρρηκτα μέ τή λατρεία τοῦ Θεοῦ, μέ τή Θεία Λειτουργία, μέ κεντρικά γεγονότα τῆς πίστης μας, μέ τή μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων. Ἡ γιορτή εἶναι «ἡμέρα εὐχαριστίας καί δοξολογίας τοῦ Θεοῦ», «σχόλη», ὄχι ἀργία. Ὅταν γιορτάζουμε χωρίς ἀναφορά στόν Θεό, τότε δέν πρόκειται ἀκριβῶς γιά γιορτή. Γιορτάζουμε τόν ἑαυτό μας. Αὐτό συνηθίζεται σήμερα, δυστυχῶς. Καί λησμονοῦμε ὅτι ἡ γιορτή εἶναι ζωντανή παράδοση καί κοινή κληρονομιά, εἶναι κοινοτικό, ἐκκλησιαστικό γεγονός καί ὄχι ἀτομική ὑπόθεση. Ἰσχύει ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο γιορτάζουμε συνδέεται ἄμεσα μέ τό πῶς βλέπουμε τόν ἑαυτό μας, τή ζωή μας, τό νόημα καί τή προοπτική της, τή σχέση μας μέ τό παρελθόν καί τό μέλλον μας, μέ τήν ἐλευθερία καί τήν εὐτυχία μας.
Ὅλα αὐτά τά διαπιστώνουμε σήμερα στό πῶς γιορτάζονται τά Χριστούγεννα, ἀποκομμένα πλέον ἀπό τή Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, «Χριστούγεννα», δηλαδή, «χωρίς Χριστό». Ἰδού πῶς περιγράφει σύγχρονος στοχαστικός παρατηρητής αὐτά τά «Χριστούγεννα» τῆς παγκοσμιοποίησις: «Μῆνες ὁλόκληρους ἑορτάζονται αὐτά τά «Χριστούγεννα» στούς στολισμένους δρόμους τῶν πόλεων καί τίς ἀστραφτερές βιτρίνες τῶν καταστημάτων, συνδεδεμένα μέ πολλές ψευδαισθήσεις καί προσδοκίες, ἀποχρωματισμένα καί παγκοσμιοποιημένα, ἀνερυθριάστως στήν ὑπηρεσία τοῦ τζίρου καί τῆς κατανάλωσης. Ἀναρωτιέται κανείς τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τόν ἑορτασμό τῆς Σάρκωσης τοῦ Λόγου. Τί κοινό ἔχουν οἱ ἐκδιονυσιασμένες ἑορτές, ὅλες τόσο ὅμοιες καί τόσο πληκτικές, μέ τή χριστιανική ἑορτή, ὅπου ὅλα εἶναι φῶς καί χάρις».
Ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε. Καί αὐτό τό πράττουμε εὐρύτερα καί μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ζοῦμε καί γιορτάζουμε ὅλες τίς μεγάλες μας γιορτές, οἱ ὁποῖες ἔχουν πάντοτε αὐτόν τόν παραδοσιακό, τόν χριστιανικό, τόν Κωνσταντινουπολίτικο χαρακτῆρα.
Βασικό χαρακτηριστικό τοῦ πολιτισμοῦ μας εἶναι ἡ «αἴσθηση τῆς κοινότητας», ἡ ἀλληλεγγύη, καί αὐτό πού ὀνομάζουμε «πολιτισμός τοῦ προσώπου». Δέν εἴμαστε μόνον ὁ ἑαυτός μας. Ἐκπροσωποῦμε μία ἱστορία, μία κουλτούρα, μία γλῶσσα, μία ταυτότητα, μία ἱεράρχηση ἀξιῶν ὑπέροχη. Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ἄγονο, πιό ἀποξηραμένο, πιό συρρικνωμένο ἀπό τόν κλεισμένο στόν ἑαυτό του ἄνθρωπο. Εἶναι βέβαιο ὅτι τό μέλλον δέν ἀνήκει σέ αὐτόν, δέν ἀνήκει στόν «μή-πολιτισμό» τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ, στό «περίκλειστο ἄτομο». Τό μέλλον ἀνήκει σέ ὅλους μας μαζί, στόν πολιτισμό τῆς ἀλληλεγγύης, στήν κοινωνική καί κοινοτική συνύπαρξή μας.

Νέοι καί νέες τῆς Κωνσταντινουπολίτικης Ὁμογενείας,

Ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἀπευθύνω λίγα λόγια καρδιᾶς, ἀναφορικά πρός αὐτή τήν παράδοση καί τό χρέος σας γιά τή διάσωση καί τήν καλλιέργειά της.
Γεννηθήκατε ἐδῶ, ἐδῶ μεγαλώσατε, καί πρέπει νά μείνετε ἐδῶ, πιστοί φύλακες τῆς ἀνεκτίμητης κληρονομιᾶς τῶν Πατέρων, τῆς εὐγενείας τοῦ Γένους, τοῦ τρόπου τοῦ βίου τῆς Ρωμιοσύνης. Γιά νά ἀναδειχθῆτε ἄξιοι διάδοχοι τῶν γενεῶν πού πέρασαν φυλάσσοντας Θερμοπύλες, πρέπει νά εἶσθε δυνατοί, νά ἀποκτήσετε παιδεία, γλωσσομάθεια, γνώση καί ἀγάπη γιά τίς παραδόσεις μας. Πρέπει νά νιώθετε ὑπερήφανοι πού ἐκπροσωπεῖτε ἕνα πνευματικό πολιτισμό ἀπό τούς πιό ὑψηλούς, τούς πιό φιλανθρώπους, τούς πιό προοδευτικούς πού γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα. Νά καυχᾶσθε πού εἶσθε τέκνα τῆς Πόλης τοῦ Κωνσταντίνου, μιᾶς ἀπό τίς πιό ἱστορικές πόλεις τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ Πόλη πρέπει νά βρίσκεται στό κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων σας. Εἶσθε ἡ νέα γενιά, μέ τά δικά της χαρίσματα, μέ τά ὄνειρα ἀλλά καί τό χρέος τῆς συνέχισης τῆς ζωῆς τῆς Ὁμογενείας. Πρέπει νά συνειδητοποιήσετε τό βάρος καί τό βάθος τῆς εὐθύνης σας. «Μπορεῖτε, ἐπειδή ὀφείλετε. Ὀφείλετε, γι᾿ αὐτό μπορεῖτε», θά σᾶς ἔλεγε ὁ φιλόσοφος.
Δέν ἐπιτρέπεται, οἱ ἱστορικές περιστάσεις καί περιπέτειες, ἡ ἐκκοσμίκευση καί ὁ μοντέρνος τρόπος τοῦ βίου, νά ὁδηγήσουν στήν ἐξασθένηση τῆς αὐτοπεποίθησής σας καί τῆς βούλησης νά συνεχίσετε τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Ρωμαίϊκης Ὁμογενείας. Πρέπει νά κατανοήσετε ὅτι οἱ πολύτιμες, μοναδικές παραδόσεις τῆς Ρωμιοσύνης στήν ἱστορική κοιτίδα της, ὄχι μόνον δέν σᾶς ἐμποδίζουν νά εἶσθε σύγχρονοι ἄνθρωποι, νά προκόψετε ἐπαγγελματικά, νά χαίρεσθε τή ζωή, ἀλλά σᾶς ἐνισχύουν, δίνουν ἕνα ὑψηλότερο νόημα, μία κατεύθυνση γεμάτη φῶς σέ ὅλες τίς προσπάθειές σας. Γιατί οἱ ἀξίες τῆς Ρωμιοσύνης ἔχουν ἐμβέλεια πανανθρώπινη καί εἶναι διαχρονικές. Εἶναι γεμᾶτες ὀμορφιά, ἀνθρωπιά, ἀλληλεγγύη, ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί στή δύναμη τῆς θέλησης καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.  Ἄν δέν ἀγωνισθῆτε ἐσεῖς γιά τή διάσωση καί ἀνάδειξη τῆς πατρῴας παρακαταθήκης, ποιός ἄλλος θά τό πράξῃ. Εἶσθε ἡ ἐλπίδα τῆς Ὁμογενείας. Νά ἐργάζεσθε μέ θάρρος, μέ φαντασία, μέ ὡραῖες ἰδέες. Νά συμμετέχετε δυναμικά σέ νέες πρωτοβουλίες γιά τήν προβολή τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς.
Σέ ὅλα αὐτά, ἔχετε καί θά ἔχετε τή στήριξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Εἶσθε ποίμνιο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας στήν Πόλη τῶν Πόλεων καί πρέπει νά παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω ἀπό τό Πατριαρχεῖο μας, μιμούμενοι τό λαμπρό παράδειγμα τῶν προγόνων σας. Ἐάν διαβάσατε ἤδη στό διαδίκτυο τήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη γιά τά Χριστούγεννα, τό χριστουγεννιάτικο δηλαδή μήνυμα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας πρός τό ἀνά τήν οἰκουμένην πλήρωμά της, πού θά διαβασθῇ αὔριο στή Θεία Λειτουργία ἀπό ἄμβωνος, θά ἔχετε πληροφορηθῆ ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀφιέρωσε τό ἔτος 2020 εἰς «τόν ποιμαντικόν ἀνακαινισμόν καί τήν ὀφειλετικήν μέριμναν διά τήν νεολαίαν». Ἡ ἐπιλογή αὐτή ἀκολουθεῖ τίς σχετικές ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016. Ἡ Σύνοδος εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι «ἡ εἰδική ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς νέους», γιά τή διαπαιδαγώγησή τους ἐν Χριστῷ, γιά τήν ἐνεργό σύνδεσή τους μέ τήν Ἐκκλησία, γιά νά καλλιεργοῦν δυναμικά τίς αἰώνιες ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι διαρκής καί σταθερή. Καλεῖ τούς νέους «νά συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς» (Εγκύκλιος, § 8), καί τούς παροτρύνει «νά προσέλθουν, προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους» (Μήνυμα Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, § 11). Τό Πατριαρχεῖο μας σκοπεύει νά ὀργανώσῃ σέ αὐτό τό πλαίσιο, μέσα στό 2020, μία μεγάλη ἐκδήλωση γιά ὅλους τούς ὀρθοδόξους νέους στήν Πόλη μας.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἐκφράζοντας ἀκόμη μία φορά τή χαρά μου γιά τή σημερινή συνάντησή μας, εὔχομαι σέ ὅλους σας καλά Χριστούγεννα, εὐλογημένο  Δωδεκαήμερο καί Καλή Χρονιά. Τό νέον ἔτος νά  εἶναι γιά ὅλους σας καί γιά τίς οἰκογένειές σας ὑγιεινό, καρποφόρο καί δημιουργικό. Νά εὔχεσθε καί ἐσεῖς γιά τό Πατριαρχεῖο μας, γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουν ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν τῶν Πατέρων μας καί εἰς τόν κόσμον ὅλον, τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς πίστεώς μας.
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!