[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ευχετήριο Μήνυμα του Εξοχ.Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς την Α.Θ.Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ἐπιστροφή
ἘπιστροφήΠρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα
τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖον Α´
Εἰς Κωνσταντινούπολιν


Παναγιώτατε,

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀγδοηκοστῆς ἐπετείου τῶν γενεθλίων Σας, Σᾶς συγχαίρω μέ πολλήν ἐγκαρδιότητα, ἐν ὀνόματι καί τῶν συμπατριωτῶν μου, καί Σᾶς εὔχομαι ὅ,τι καλόν ἐπιθυμεῖτε, καθώς καί μίαν πεπληρωμένην χαρᾶς καί εὐτυχῆ ἑόρτιον ἡμέραν.
Ἀπό τριάκοντα ἐτῶν ἀγωνίζεσθε ὡς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετ᾽ ἐπιμονῆς καί ὑπομονῆς διά τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν. Τό ἐνδιαφέρον καί ἡ στράτευσίς Σας διά τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν, τόν διάλογον μεταξύ τῶν θρησκειῶν καί τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀποτελοῦν μίαν σημαντικήν τομήν, πέραν τῶν ὁρίων τῶν 300 ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν παγκοσμίως. Διά τῶν δράσεών Σας ἔχετε ἀποκτήσει διεθνῆ ἀναγνώρισιν, ὅσον ὀλίγαι μόνον προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς μας.
Μέ εὐγνωμοσύνην ἐνθυμοῦμαι τήν ἐπίσκεψίν Σας εἰς τήν Γερμανίαν κατά τό ἔτος 2017 καί τήν νέαν συνάντησίν μας κατά τό παρελθόν ἔτος εἰς τήν πόλιν Lindau. Μέ χαροποιεί δέ καί τό γεγονός ὅτι Σᾶς συνδέει μέ τήν Γερμανίαν μία μακρά βιωματική σχέσις.
Ἄς συνεργασθῶμεν καί εἰς τό μέλλον διά τόν σεβασμόν τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων καί διά νά μή καθίσταται κανείς ἀντικείμενον διακρίσεων λόγῳ τῆς θρησκείας του.
Σᾶς εὔχομαι πολλήν δύναμιν, ὑγείαν καί κάθε ἐπιτυχίαν εἰς τό πολύτιμον ἔργον Σας.

Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ
Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας