Ἐπιστροφή
 

Ανασυγκρότησις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.03.2020 – 31.08.2020, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι:

Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος 
Βοστώνης κ. Μεθόδιος   
Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας 
Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας 
Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας
Αὐστραλίας κ. Μακάριος 
Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων 
Ἑλβετίας κ. Μάξιμος         

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 29ῃ  Φεβρουαρίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου