[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

BASIN BÜLTENİ - 09 Mayıs 2020

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή


Kamuoyu’muza duyurulur:

Gerçek Hayat dergisinde yayımlanan bir yazıda, halkımızın hristiyan ve musevi mensuplarını son derece kıran ve üzen, mesnedsiz iftiralarla cemaat mensupları ve dini liderleri hedef gösterilmektedir. Bu davranış çok acı verici olduğu gibi, ayrıca çok vahim ve sorumsuzca ileri sürülen gerçek dışı iddiaların Türkiye Ortodoks cemaatini endişeye düşürdüğünü Kamuoyu’na açıklamayı gerekli görüyoruz. Maalesef çeşitli ülkelerde görünen ırkçı tezahür ve tecavüzlerin bizde de görülmesi ihtimali büyüktür. Patrik Hazretleri de devlet’imize elinden gelen desteği verdiği halde böyle bir ithama maruz kalmanın derin üzüntüsü içindedir. Saygıdeğer kamuoyu’na bu açıklamayı yaparken Devlet makamlarının da gereğini yapacağından emin olduğumuzu beyan ederiz.