[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Ανακοίνωση της Μ.Πρωτοσυγκελλίας για την Πανδημία

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Ἐπειδή κατά τήν γνώμην τῶν εἰδημόνων καί ὡς ἐξάγεται καί ἐκ τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας, ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ  συνεχίζεται, ἐνίοτε δέ καί ἐπεκτείνεται, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ στοργῇ αὐτῆς καί τῷ ἐνδιαφέροντί της διά τήν ὑγείαν καί τήν προστασίαν τῶν ἁπανταχοῦ προσφιλῶν τέκνων αὐτῆς, συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰς τούς χριστιανούς τούς ἀποτελοῦντας τό ἐνταῦθα ἄμεσον ποίμνιόν της νά ἐξακολουθήσουν νά τηροῦν ἐπιμελῶς τά συνιστώμενα ὑπό τῶν ἁρμοδίων μέτρα, ἤτοι :
        1) νά νίπτουν τακτικῶς τάς χεῖρας των,
        2) νά φέρουν ἐπί τοῦ προσώπου μάσκες,
3) νά τηροῦν τάς μεταξύ των ἀποστάσεις,
4) νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως, καί
5) οἱ κληρικοί καί οἱ κύριοι Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν νά μή χρησιμοποιοῦν τά κλιματιστικά μηχανήματα ἀλλά νά φροντίζουν νά τούς ἀερίζουν διά τῶν παραθύρων.
Καί ἐπί τούτοις, διαβιβάζονται εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ χριστεπώνυμον πλήρωμα αἱ πατρικαί εὐχαί καί ἡ εὐλογία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, εὐελπιστοῦντος ὅτι οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω, ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.

Φανάριον, 20 Ἰουνίου 2020

Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας