Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Προποντίδος, κ. Ἰωσήφ (κατά κόσμον Ἐμμανουήλ Ἀντ. Χαρκιολάκης), ἐγεννήθη εἰς Σητείαν Κρήτης τό 1955, ὅπου καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Ἀπεφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1978. Διετέλεσε τραπεζικός ὑπάλληλος (1973-1975), Κατηχητής παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἀττικῆς (1974-1977) καί Διευθυντής τοῦ ἐν Παλ. Φαλήρῳ Ἀττικῆς Χριστιανικοῦ Ἱδρύματος Νεότητος «Ὁ Παντοκράτωρ» (1977-1979). Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 3ην Ἰουνίου 1979 καί ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Συνόδου παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει Λευκάδος καί Ἰθάκης. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τήν 27ην Δεκεμβρίου 1981 καί ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας (1982-1986). Τό 1987 μετέβη εἰς Αὐστραλίαν, ὅπου ἐδίδαξεν εἰς τήν ἐν Sydney Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐπί τρία ἔτη (1987-1989), ἐνῶ παραλλήλως ὑπηρέτησεν ὡς Ἱερ. Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Νικολάου Marrickville καί εἰς διαφόρους ἐπιτελικάς θέσεις τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τήν 12ην Ὀκτωβρίου 1989 καί ἐχειροτονήθη τήν 3ην Δεκεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους. Ἐτοποθετήθη ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος εἰς τήν Γ΄ Ἀρχιεπ. Περιφέρειαν (Νότιος καί Βόρειος Αὐστραλία – Adelaide) ὅπου ὑπηρέτησε μέχρι τό 2001. Κατ’ Ἰανουάριον τοῦ 2001 μετετέθη εἰς τήν Β΄ Περιφέρειαν (Βικτώρια καί Τασμανία – Μelbourne), ὅπου διηκόνησε μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κατ’ Ἰούλιον τοῦ 2003. Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ζηλανδίας παραιτηθείς μετά διετίαν ἐφησύχασεν ἐν Πειραιεῖ, μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Μητροπολίτην Προικοννήσου, τήν 24ην Ἰουνίου 2008. Πολυγράφος συγγραφεύς, γνώστης τῆς Ἀγγλικῆς, ἀνηγορεύθη τό 2002 Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Flinders τῆς Ἀδελαΐδος, ὑποβαλών διατριβήν περί τοῦ λογοτεχνικοῦ ἔργου τοῦ Φ. Κόντογλου. Ἔλαβε μέρος εἰς πλεῖστα Θεολογικά συνέδρια καί ἡμερίδας ἐν Ἑλλάδι, Ἑλβετίᾳ, Γαλλίᾳ, Αὐστραλίᾳ, Σερβίᾳ καί Κύπρῳ, ἐξέδωκε ἐκκλησιαστικά περιοδικά εἰς Κρήτην καί Αὐστραλίαν καί χρησιμοποιεῖ συστηματικῶς τό ραδιόφωνον καί εὐκαιριακῶς τήν τηλοψίαν διά τήν μετάδοσιν τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος. Διετέλεσε μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (2009-2010). Ταχ. διεύθυνσις: Καλλικρατίδα 150, GR 185 46, Πειραιεύς, Greece. Τηλ. +30-211.4066991, κινητόν +30.6948464725.

Ὀνομαστήρια: 22 Ἰανουαρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή