Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἑσπερίας Κρήτης, κ. Ἀμφιλόχιος (Ἀνδρονικάκης), ἐγεννήθη εἰς Χανιά Κρήτης τό 1964, ἔνθα καί ἐπεράτωσε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του. Τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσας ἐν συνεχείᾳ καί διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς τόν Τομέα τῆς Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας. Ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς Κολυμβαρίου τό 1990, χειροτονηθείς τό αὐτό ἔτος Διάκονος καί τό 1992 Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, παρά τόν ὁποῖον ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος καί Ἱερο¬κῆρυξ. Τό αὐτό ἔτος ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπένειμεν αὐτῷ τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς Μ. Βρεταννίαν, ἔνθα ἐσυνέχισε τάς σπουδάς αὐτοῦ εἰς τό ἐν Κάρδιφ Οὐαλίας Πανεπιστήμιον, ἐξ οὗ ἔλαβε μεταπτυχιακόν δίπλωμα (master), διακονῶν ἐκ παραλλήλου ὡς Ἱερ. Προϊστάμενος τῆς ἐκεῖσε Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἐπανελθών εἰς Κρήτην, διωρίσθη τό 1997 ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ. Ἐδίδαξεν εἰς Σχολεῖα τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν περιοχήν Κισάμου, διατελέσας μεταξύ τῶν ἐτῶν 2003 καί 2005 Σχολάρχης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Τήν 4ην Ὀκτωβρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου.

Ὀνομαστήρια: 23 Νοεμβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή