Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος (Κατερέλος), ἐγεννήθη τήν 21ην Νοεμβρίου 1956 εἰς Λαμίαν. Ἐσπούδασε Νομικά, Φιλολογίαν καί Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. Εἶναι κάτοχος Maîtrise καί Diplôme d’ Études Approfondies (D.Ε.Α.) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου. Εἶναι Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τῶν Πανεπιστημίων Θεσσα-λονίκης καί Freiburg (Γερμανίας). Εἶναι Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κυροῦ Μελετίου. Ὡς Κληρικός ὑπηρέτησεν εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, Θηβῶν καί Λεβαδείας καί Γερμανίας. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν 7ην Φεβρουαρίου 2008. Ταχ. διεύθυνσις: Καραολῆ Δημητρίου 15, 16 231 Βύρων Ἀττικῆς. Τηλ. +30-210-76.43.749 καί +30-6948-53-01.90.

Ὀνομαστήρια: 18 Ἰανουαρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή