[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης, κ. Γεννάδιος (κατά κόσμον Τσαμπίκος Ζερβός) ἐγεννήθη εἰς Κρεμαστήν Ρόδου τῷ 1937. Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς τήν Δημοτικήν Σχολήν τῆς γενέτειρας αὐτοῦ ἐσυνέχισεν εἰς τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν, ἐσπούδασε δέ τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ, ἔνθα ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1960, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου Σπυρίδωνος. Ἐν συνεχείᾳ ἀπεστάλη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς Νεάπολιν τῆς Ἰταλίας, ἔνθα ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος, Πρεσβύτερος καί Ἐπίσκοπος ἐν τῇ ἱστορικῇ ἐκκλησίᾳ τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει ἐν Νεαπόλει ἕως τοῦ ἔτους 1996. Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς τό Πανεπιστήμιον Νεαπόλεως, παρακολουθήσας Κοινωνιολογίαν καί Ψυχολογίαν καθώς καί εἰς τήν Ποντηφικήν Θεολογικήν Σχολήν Νοτίου Ἰταλίας, ἔνθα ἀνεκηρύχθη τῷ 1970 Διδάκτωρ Θεολογίας, ὑποβαλών διατριβήν ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ προσφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν». Τῷ 1999 ἀνεκηρύχθη Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλών διατριβήν ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι τῆς Καμπανίας ἀπό τῆς Ἁλώσεως μέχρι τῆς ἑνώσεως τῆς Ἰταλίας καί τοῦ Γκαριμπάλδη». Ἐδίδαξεν ἐπί 10ετίαν Πατερικήν Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστημιακόν Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἁγ. Νικολάου ἐν Βάρῃ. Διά τήν 50ετῆ διακονίαν του εἰς Ἰταλίαν ἐτιμήθη ὑπό τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου καί ὑπό τοῦ Δήμου Ρόδου διά τοῦ Χρυσοῦ Μεταλλίου τῆς πόλεως. Ὡσαύτως, ἐτιμήθη διά τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πολιούχου Θεσσαλονίκης. Ἔλαβε μέρος εἰς πολλά ἐπιστημονικά συνέδρια, ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς καί ἐκδηλώσεις ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Τῷ 1970 ἐξελέγη παμψηφεί Ἐπίσκοπος Κρατείας, ὡς Βοηθός παρά τῷ Μητροπολίτῃ Αὐστρίας καί Ἐξάρχῳ Ἰταλίας Χρυσοστόμῳ. Ἦτο δέ, μετά παρέλευσιν 275 ἐτῶν, ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος εἰς Ἰταλίαν, εἰς τήν ὁποίαν διά πρώτην φοράν ἐχειροτονήθη Ὀρθόδοξος κληρικός εἰς τόν ὡς ἄνω βαθμόν. Τήν 26ην Αὐγούστου 1996 ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Ἰταλίας, ἐνθρονισθείς εἰς τόν ἱστορικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων Βενετίας τήν 27ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους. Κατά τά ἔτη τῆς ποιμαντορίας του, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, ἵδρυσε 50 περίπου νέας ἐνορίας, 5 νέας Ἱ. Μονάς, ἐπανασύστησε τήν «Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνίδων Εὐγενῶν Μοναχῶν». Κατώρθωσε δέ, ὅλως ἰδιαιτέρως, νά πραγματοποιήσῃ τήν Intesa (Συμφωνίαν) μεταξύ τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους καί τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί νά ἐπιτύχῃ τήν ἀπόκτησιν τῆς μεγαλοπρεποῦς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἀκριβῶς εἰς τό κέντρον τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Ρώμης (Μάϊος 2004).

Ὀνομαστήρια: 17 Νοεμβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή