Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἠπείρου καί Κερκύρας, κ. Μάξιμος (κατὰ κόσμον Βασίλειος Παπαγιάννης), ἐγεννήθη ἐν Λεβερκοῦζεν τῆς Γερμανίας, τό ἔτος 1968, ἀπό γονεῖς Ἕλληνας μετανάστας. Ἀφοῦ παρηκολούθησε τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς τόν τόπον καταγωγῆς του, ἐν Μεγάλῃ Παναγίᾳ Χαλκιδικῆς, ἐπέστρεψεν εἰς Γερμανίαν ὅπου, χειροτονηθείς Διάκονος καί Πρεσβύτερος, ὑπηρέτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ὡς καί εἰς ἄλλους Ἱερούς Ναούς, γενόμενος κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Bietigheim-Bissingen. Μετά τάς θεολογικάς σπουδάς του ἠκολούθησε μεταπτυχιακάς εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Στρασβούργου (Ἐκκλησιαστική Ἱστορία) καί εἰς Τυβίγγην (Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί Παιδαγωγική τῆς Θρησκείας). Συμμετέσχεν εἰς εἰδικά προ¬γράμματα διά τούς μετανάστας, συνεργαζόμενος μετά διαφόρων δημοσίων φορέων διά τήν ἀντιμετώπισιν προβλημάτων μεταναστῶν καί διά πλῆθος ἄλλων κοινωνικῶν δράσεων. Ἀπό 30ῆς Δεκεμβρίου τοῦ 2008 ἕως τῆς ἐκλογῆς του ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἀρχικῶς ὡς Ἱεροκῆρυξ καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν καί ἀκολούθως ὡς Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ἐξελέγη τήν 25ην Ἰουνίου 2014.

Ὀνομαστήρια: 21 Ἰανουαρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή