Τεχνικὴ ὑποστήριξη - Technical support

Τὴν τεχνικὴ εὐθύνη διὰ τὴν λειτουργία τῶν ἱστοσελίδων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχουν οἱ· The technical responsibility for the website of the Ecumenical Patriarchate belongs to:
Παναγιώτης Μ. Ρακτιβάν
Φυσικομαθηματικός
Email      ractivan@ec-patr.org
Panagiotis M. Raktivan
Physics' and mathematics' teacher
Email      ractivan@ec-patr.org
Βίκτωρ Βαφειάδης
Ἐπιστήμων πληροφορικῆς
Viktor Vafeiadis
Computer scientist

Ἀρχικὴ σελίς Home page